Bij Vitae Company zijn we expert in werkgeluk

“In toenemende mate ontdekken organisaties dat werkgeluk leidt tot succes en niet andersom”.

Met werkgeluk bedoelen we niet dat werknemers alleen maar gelukkig moeten zijn in hun werk en dat het liefst de hele dag door. Dat bestaat simpelweg niet.

Werkgeluk creëer je door medewerkers te laten werken vanuit hun drijfveren en talenten. Waarom?

Omdat intrinsiek gemotiveerde medewerkers zorgen voor toename van de effectiviteit, de productiviteit en een daling van het ziekteverzuim binnen uw organisatie.

Vitae Company ondersteunt uw organisatie graag bij selectieprocedures, talent- en loopbaanmanagement, coaching, training en re-integratie vraagstukken.

 

Bij Vitae Company gunnen wij Werkgeluk aan iedereen die werkt, (nog) niet werkt, of zoekende is naar ander werk. 

Bij Vitae Company zijn we expert in werkgeluk

“In toenemende mate ontdekken organisaties dat werkgeluk leidt tot succes en niet andersom”.

Met werkgeluk bedoelen we niet dat werknemers alleen maar gelukkig moeten zijn in hun werk en dat het liefst de hele dag door. Dat bestaat simpelweg niet.

Werkgeluk creëer je door medewerkers te laten werken vanuit hun drijfveren en talenten. Waarom?

Omdat intrinsiek gemotiveerde medewerkers zorgen voor toename van de effectiviteit, de productiviteit en een daling van het ziekteverzuim binnen uw organisatie.

Vitae Company ondersteunt uw organisatie graag bij selectieprocedures, talent- en loopbaanmanagement, coaching, training en re-integratie vraagstukken.

 

Bij Vitae Company gunnen wij Werkgeluk aan iedereen die werkt, (nog) niet werkt, of zoekende is naar ander werk. 

Onze diensten

vitae company

Talentontwikkeling

“Duurzame organisaties van de 21e eeuw zijn mensgerichte organisaties”.

Waar de mensen centraal staan zult u als organisatie actief moeten meedenken over de toekomst uw werknemers.
Wilt u een stap maken richting duurzaam talentmanagement? De wendbaarheid vergroten van uw medewerkers en daarmee van uw bedrijf?  En hoe u talenten kunt behouden en kunt blijven ontwikkelen?

Bij Vitae Company werken we graag met en aan talent! Dit doen we door de inzet van de TMA methode. TMA heeft als uitgangspunt dat mensen het meest gemotiveerd, effectief en succesvol zijn in werk dat het dichtst bij hun ware aard ligt. Werknemers die op hun talenten worden ingezet ervaren meer werkgeluk, zijn productiever en effectiever in hun werk. Dit leidt tot minder verzuim, minder verloop en een hogere productiviteit. Het maakt het de investering in talentontwikkeling meer dan waard! 

De TMA Talentenanalyse is een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse van drijfveren en talenten. Daarnaast geeft het inzicht in de ontwikkelbaarheid van competenties van uw medewerker. Hiermee krijgt u inzicht in de manier waarop de functionele gedragsontwikkeling van medewerkers kan worden versneld en hun performance kan worden vergroot.

Veerkrachtige en enthousiaste medewerkers = werkgeluk = succes.

Werkgeluk? Wij vertellen u er graag meer over!

vitae company

Talentselectie

Iedere organisatie wil mensen in dienst nemen die het beste bij de huidige en toekomstige ambities passen. Talentvolle werknemers die vanuit eigen drijfveren hard werken en bijdragen aan de beste resultaten voor de organisatie en voor zichzelf. Werknemers die gelukkig zijn met hun werk!

Het selecteren van de juiste medewerker is een lastige opgave. En bij verkeerde keuzes maakt een organisatie al snel hoge kosten. Er is teleurstelling bij zowel de werkgever als werknemer.

Vitae Company ondersteunt organisaties graag bij deze schakel in de selectieprocedure. Wij analyseren het Willen (drijfveren), het Kunnen (capaciteiten en vaardigheden) en het Zijn (persoonlijkheid) aan de hand van de TMA motivatie analyse. En we werken snel.

Uw organisatie krijgt inzicht in de drijfveren en talenten van de kandidaten maar ook in de ontwikkelbaarheid van de competenties. De functie specifieke competenties worden gematcht met de analyse van de kandidaten. Zodoende kan onderbouwd een uitspraak worden gedaan over de geschiktheid.

Bent u benieuwd geworden naar de mogelijkheden voor selectie assessments? Laat het ons weten en we vertellen u er graag over!

vitae company

Training loopbaan coaching voor werkprofessionals

Werkprofessionals, re-integratiecoaches, IPS trajectbegeleiders van gemeenten, UWV en GGZ/ zorginstellingen staan voor een complexe en steeds meer uitgebreide taak; het re-integreren en bemiddelen van werkzoekenden naar een betaalde baan. Sociale wetgeving, politieke belangen, een zeer complexe doelgroep, specifiek benodigde competenties en weinig beschikbare financiële middelen maken dat werkprofessionals een zeer grote verantwoordelijkheid dragen. Waarom boekt de ene werkprofessional wel resultaat in uitstroom en de andere minder?

Vitae Company biedt de training; ‘Loopbaancoaching voor werkprofessionals’ aan.

De training ‘loopbaan coaching aan werkprofessionals’ biedt resultaat en hogere uitstroomcijfers doordat er meer methodisch, coachend en doelgericht te werk wordt gegaan. Maar minstens zo belangrijk; welke toename in arbeidssatisfactie en werkgeluk zullen werkprofessionals ervaren wanneer zij ondersteund worden in hun vakmanschap?

Vitae Company maakt graag kennis met uw organisatie en vertaalt uw behoeftes in concrete oplossingen.

vitae company

Training voor werkzoekenden

Vitae Company biedt trainingen aan werkzoekenden van gemeenten . Veelal zijn dit kandidaten die willen werken maar meer persoonlijke aandacht en coaching nodig hebben om daar te komen waar ze willen en kunnen zijn. Onze benaderingswijze is oplossings- en resultaatgericht en op basis van gelijkwaardigheid en respect.

Vitae Company geeft de training ‘Perspectief op werk’ en ‘Competent in Werk’

‘Perspectief op werk’ richt zich op het psychologisch model van loopbaan coaching “Wie ben ik, Wat wil ik en Wat kan ik?” Deze fase wordt ook wel beeldvorming genoemd. Er wordt gewerkt aan het ombuigen van belemmerende overtuigingen en aan het ontdekken van talenten, kwaliteiten en drijfveren. Werknemersvaardigheden worden versterkt door inzet van een stageplek of werkervaringsplek. Vaardigheden, competenties en talenten van deelnemers kunnen op deze wijze ruimschoots in kaart worden gebracht en bieden een mooie basis voor de vervolgtraining “Competent in Werk’. 

‘Competent in Werk’ richt zich op het psychologisch model van loopbaan coaching “Hoe kom ik daar?”  Deze fase wordt ook wel arbeidsmarkt benadering genoemd. Er wordt gewerkt aan arbeidsmarktverkenning, profileren en solliciteren met duurzame uitstroom als resultaat. Natuurlijk biedt deze training ook het vervaardigen van een passend CV. Maar een mens is meer dan zijn CV. Meer dan enkel de opsomming van ervaring en opleiding.

Bij Vitae Company wordt tevens gekeken naar vaardigheden en talenten, zodoende ook competentie gericht te matchen*. Een vernieuwende en noodzakelijke manier van matchen om de krapte op de arbeidsmarkt tegemoet te komen. Beide trainingen vragen dus ook om een intensieve samenwerking  met uw afdeling Werkgeversdienstverlening.

*Competentie gericht matchen zorgt voor een betere matching tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt tot door met een andere blik te kijken naar het werkzoekenden-bestand van gemeenten. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar opleiding en werkervaring, maar ook naar de aanwezige competenties, welke beroepen hierbij passen en wat ervoor nodig is om in de betreffende functie aan het werk te komen.  

Benieuwd naar uw toekomstige successen? We vertellen u graag onze visie!

vitae company

Outplacement & Re-integratie

Vitae Company is specialist in het begeleiden van medewerkers bij het loslaten van het huidige werk en het vinden van nieuw werkgeluk. Onze specialistische status hebben wij verkregen door onze ervaring die is opgedaan binnen arbeidsbemiddeling, recruitment, re-integratie, loopbaanbegeleiding en training. We hebben de arbeidsmarkt van vele verschillende kanten mogen verkennen en delen onze kennis en visie over werk graag in ons advies aan u.

Benieuwd naar onze mensgerichte- en oplossingsgerichte aanpak?

vitae company

Loopbaancoaching

Is uw medewerker toe aan de volgende stap binnen uw organisatie? Twijfelt u of uw medewerker aan de geschiktheid van de functie? Zit er meer in dan er op dit moment uitkomt?  Zijn er terugkerende hinderende situaties op het werk? Ondervindt uw medewerker spanningen thuis en beïnvloedt dat zijn welzijn en de kwaliteit van de werkzaamheden? Kortom, er zijn tal van redenen waarvoor loopbaan begeleiding een uitkomst kan bieden.

Vitae Company is specialist in het ( preventief) begeleiden van medewerkers bij het maken van keuzes, het vergroten van zelfvertrouwen en het versterken van hun persoonlijke effectiviteit. Onze aanpak is persoonlijk en oplossingsgericht. Naast persoonlijke gesprekken kunnen wij tal van test instrumenten inzetten. De mogelijkheid tot inzet van diverse test instrumenten zoals TMA analyse, loopbaan- en studiekeuzetesten, interesse, competenties, IQ, menstype, 360 graden feedback, stressindicator, fitheid, persoonlijkheid, zijn o.a. instrumenten die een specifieke coachvraag kunnen verhelderen.

Benieuwd naar onze mensgerichte- en oplossingsgerichte aanpak?

vitae company

Studie keuze begeleiding

Ziet u door de bomen het bos niet meer door het grote aanbod van opleidingen? Wat past nou echt bij mij, waar ben ik nou echt goed in? Kan ik het niveau van deze opleiding wel aan? MBO of HBO? Biedt de opleiding wel voldoende arbeidsperspectief?

Het kan erg verhelderend werken om studie keuze begeleiding te krijgen om een passende keuze te maken. Niet alleen volwassenen maar ook voor jongeren die nog niet precies weten welke richting zij op willen kunnen hier baat bij hebben.

Bij Vitae Company kijken wij niet alleen naar behaalde (school)resultaten, maar onderzoeken wij juist waar uw interesses en talenten liggen en welke van uw competenties makkelijk te ontwikkelen zijn. Ook zal de voorkeur voor uw leerstijl  inzichtelijk worden en geven wij advies over het arbeidsperspectief van de opleiding.

Benieuwd naar de korte duur van onze persoonlijke studiekeuze begeleiding?

vitae company

Loopbaaninstrumenten en testgebruik

Vitae Company heeft de licentie voor het gebruik van instrumentarium van LDC Business, dat innovatieve online loopbaaninstrumenten ontwikkelt op het vlak van HRM, re-integratie, loopbaan-en studiekeuze. LDC koppelt deze testen aan Nederlands meest uitgebreide en complete beroependatabase. Alle testonderzoeken zijn goedgekeurd en gecertificeerd door COTAN*.

*De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) is een centrale commissie van het NIP. De ‘missie’ van de COTAN is het bevorderen van de kwaliteit van tests en testgebruik in Nederland. Dit doet zij enerzijds door het beoordelen van de kwaliteit van een breed scala aan tests, toetsen en vragenlijsten en anderzijds door het opstellen van standaarden over het gebruik van (psychologische) instrumenten, zoals de Algemene Standaard Testgebruik

 Vitae Company is TMA-gecertificeerd en maakt gebruik van de expertise van LDC. De Testen van LDC zijn voor elk van onze hierboven genoemde diensten inzetbaar.

Barbara Augustinus

eigenaar Vitae company

Ik ben een gelukkig mens in het werk dat ik mag doen. Tenslotte heb ik ook de mooiste baan die er bestaat!  ‘Gelukkig’ maar, want werk maakt een groot onderdeel uit van ons leven.

Vanuit mijn werkervaring binnen de commerciële arbeidsbemiddeling, recruitment en re-integratie groeide mijn interesse voor ‘’de mens en zijn gedrag’ achter het CV. Ik besloot mij verder te specialiseren in “coaching en loopbaan’ en werkte als zelfstandig loopbaanprofessional voor de publieke- en private sector.

Vanuit de visie dat ieder mens uniek is, talenten heeft en het intrinsieke verlangen om van betekenis te zijn in werk en omgeving, weet ik mensen op inspirerende wijze te motiveren en het beste uit zichzelf naar boven te halen. Daarbij zijn voor mij de kernwaarden gelijkwaardigheid, respect, kwaliteit en resultaatgerichtheid van belang. Ik werk graag vanuit oplossingsgerichte coaching, NLP en positieve psychologie.

Ik gun iedereen een kans om die stap te zetten naar (meer) werkgeluk en help medewerkers graag vanuit een praktische en persoonlijke aanpak om een effectieve bijdrage te leveren aan hun loopbaan.

Post HBO Loopbaancoach CPION | Coach Foundation EMCC |  TMA erkend Professional | Licentiehouder LDC Business

Vitae company Expert in Werkgeluk

Bedrijven en mensen waar ik mee gewerkt heb

“The happiest people don’t have the best of everything, they just make the best of everything!”

Tijdens de training loopbaancoaching heb ik veel praktische tips gekregen voor het voeren van loopbaangesprekken. Barbara zet een heldere structuur neer voor de opbouw van gesprekken, waarbij de mens veel aandacht krijgt en tegelijkertijd resultaatgericht wordt gewerkt. Barbara weet goed hoe ze mensen stimuleert en aanzet tot actie en kan dat in haar training op een enthousiaste wijze overbrengen op de deelnemers. De instrumenten waarmee we hebben geoefend zijn direct toepasbaar in je dagelijkse gesprekken.

Yvette Taverne

Coach en HR adviseur

Barbara heb ik leren kennen als een gedreven, resultaatgerichte en zeer toegankelijke coach en trainer. Een enthousiaste, flexibele en een prettige gesprekspartner. Iemand waar je op kunt bouwen en ik heel graag mee samenwerk. Barbara is een ambitieuze collega die haar werk serieus neemt en met veel energie en inzet doet. Zij coacht naast haar cliënten ook collega’s en ondersteunt hen met goede adviezen. Daarbij put zij uit een uitgebreide kennis en haar lange ervaring in het werken met en coachen van mensen.

Annemiek Quaink

ZZP sociaal domein | loopbaancoaching

Barbara Augustinus is meer dan een loopbaancoach alleen. Zij staat naast haar klanten en kijkt samen welke stappen er genomen moeten worden om het uiteindelijke doel te bereiken. Barbara is een coach die op haar eigen bijzondere wijze klanten zicht en inzicht geeft en hierdoor in beweging krijgt. Ze voelt haarfijn aan wat de rode draad in iemands verhaal is en maakt de vertaalslag naar de praktijk. Haar vriendelijkheid, warme persoonlijkheid, eerlijkheid en empathisch vermogen geeft je het gevoel dat je belangrijk bent en dat er iemand naast je zijde is die in je gelooft. Waardoor je weer de kracht krijgt en moed hebt om jouw eigen unieke weg op te gaan om jezelf te herontdekken en de volgende stap in je loopbaan kan maken. Ze is onconventioneel, kleurt niet alleen buiten de lijntjes, maar de kleurtjes die ze er aangeeft, zorgt ervoor dat je met hart en ziel weer in jezelf gelooft en in je kracht komt te staan. Barbara leert je om op een andere manier naar jezelf en je situatie te kijken. En op het eind van je traject zie je wat Barbara al die tijd al zag, namelijk dat ieder mens die voor zijn of haar leven wil gaan, alles kan bereiken als je maar de juiste coach aan je zijde hebt. Barbara, ik wil jou bij deze bedanken voor alles wat je voor mij hebt gedaan. En dat je mij een prachtige kans hebt gegeven om nieuwe stappen in mijn leven te maken. Jouw vertrouwen in mij, je hartelijkheid, vriendelijkheid en professionaliteit gun ik een ieder, die oprecht er voor wil gaan om zo zijn of haar (levens)missie te ontdekken. Ik heb dankzij jouw geweldige coaching, advies en empowerment my true mission and vision in life gevonden. Dankzij jou ga ik voor mijn droom/levensmissie dat is het opstarten van World Wide Foundation CANE (Children, Animals, Nature and Education). En dat ik anderen net zo mag inspireren en motiveren om alles uit het leven te halen wat er te halen valt. Namasté Karima Moumen.

Karima Moumen

Werkconsulent Sociaal Domein

Contactformulier

Contact

Telefoon

06 51 16 84 82

Email

info@vitaecompany.nl

Postadres

Postbus 852
6800 AW Arnhem

Bezoekadres

Jansbuitensingel 7
6811 AA Arnhem

Overig

KvK 61898279
Privacyverklaring